Thể loại

Quốc gia

Vòng Xoáy Vương Quyền - Esoterica Of Qing Dynasty

Vòng Xoáy Vương Quyền

Esoterica Of Qing Dynasty

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tâm Lý
 • Trạng thái: 40 / 56 + Thuyết minh
Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - Demon Catcher Zhong Kui

Chung Quỳ Tróc Yêu Ký

Demon Catcher Zhong Kui

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 55 tập + Vietsub + Thuyết minh
Ngự Thiên Thần Đế: Chi U Yến Chi Hồn -

Ngự Thiên Thần Đế: Chi U Yến Chi Hồn

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: Trailer
Mãnh Hổ Tô Nhất Nhi - True Legend

Mãnh Hổ Tô Nhất Nhi

True Legend

 • Năm phát hành: 2010
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Thuyết minh
Túy Linh Lung Ngoại Truyện - Lost Love In Times SP

Túy Linh Lung Ngoại Truyện

Lost Love In Times SP

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: Trailer
Dương Quý Phi Vương Triều Đích Nữ Nhân - Lady Of The Dynasty

Dương Quý Phi Vương Triều Đích Nữ Nhân

Lady Of The Dynasty

 • Năm phát hành: 2015
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tâm Lý
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Thái Cực Trương Tam Phong - Tai-Chi Master

Thái Cực Trương Tam Phong

Tai-Chi Master

 • Năm phát hành: 1993
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Thích Khách Liệt Truyện Phần 2: Long Huyết Huyền Hoàng - Men With Sword Season 2

Thích Khách Liệt Truyện Phần 2: Long Huyết Huyền Hoàng

Men With Sword Season 2

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: 12 / 20 + Vietsub
Thục Sơn Kỳ Hiệp - The Legend Of Zu

Thục Sơn Kỳ Hiệp

The Legend Of Zu

 • Năm phát hành: 2001
 • Thể loại: Hành Động, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty

Minh Triều Cẩm Y Vệ

A Security Of The Ming Dynasty

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub + Thuyết minh
Đại Thoại Tây Du Phần 3 - A Chinese Odyssey 3

Đại Thoại Tây Du Phần 3

A Chinese Odyssey 3

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: HD + Thuyết minh
Mãng Hoang Kỷ - The Legend Of Jade Sword

Mãng Hoang Kỷ

The Legend Of Jade Sword

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 65 tập + Vietsub + Thuyết minh
Thần Y Hỷ Lai Lạc Truyền Kỳ -

Thần Y Hỷ Lai Lạc Truyền Kỳ

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full 36 tập + Thuyết minh
Ngự Thiên Thần Đế 3: Chi U Yến Kinh Hồn -

Ngự Thiên Thần Đế 3: Chi U Yến Kinh Hồn

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Thần Thoại - The Myth

Thần Thoại

The Myth

 • Năm phát hành: 2005
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: SD + Vietsub
Thiên Địa Huyền Môn - An Eternal Combat

Thiên Địa Huyền Môn

An Eternal Combat

 • Năm phát hành: 1984
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: SD + Thuyết minh
Trư Cửu Muội - Youthful And Vibrant Zhu Nine Sister

Trư Cửu Muội

Youthful And Vibrant Zhu Nine Sister

 • Năm phát hành: 2012
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 38 tập + Thuyết minh
Thập Cửu Muội -

Thập Cửu Muội

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 39 tập + Thuyết minh
Tổ Tông Thân Yêu Của Tôi Ơi - Hello Dear Ancestors

Tổ Tông Thân Yêu Của Tôi Ơi

Hello Dear Ancestors

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Tập 24 + Vietsub + Thuyết minh
Vân Tịch Truyện - Legend Of Yun Xi

Vân Tịch Truyện

Legend Of Yun Xi

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 48 tập + Vietsub
Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster

Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Hành Động, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 46 tập + Vietsub + Thuyết minh
Thiên Ý - Hero's Dream

Thiên Ý

Hero's Dream

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Hành Động, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 46 Tập + Vietsub + Thuyết minh
Hỏa Vương -

Hỏa Vương

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full + Vietsub
Manh Thê Thực Thần - Cinderella Chef

Manh Thê Thực Thần

Cinderella Chef

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Tâm Lý, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 56 tập + Vietsub + Thuyết minh
Ngự Thiên Thần Đế 2: Tu La Lục Thần - The Emperor Of Heaven

Ngự Thiên Thần Đế 2: Tu La Lục Thần

The Emperor Of Heaven

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: Full + Vietsub
Vương Triều Cuối Cùng - The Last Kingdom

Vương Triều Cuối Cùng

The Last Kingdom

 • Năm phát hành: 2015
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Viễn Tưởng
 • Trạng thái: 6 / 8 + Vietsub
Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Oh My Emperor

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Oh My Emperor

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Hài Hước, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 42 Tập + Vietsub + Thuyết minh
Hoàng Hậu Padmaavat - Padmaavat

Hoàng Hậu Padmaavat

Padmaavat

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full + Vietsub
Phong Vân Phần 2: Long Hổ Tranh Hùng - Wind And Cloud II

Phong Vân Phần 2: Long Hổ Tranh Hùng

Wind And Cloud II

 • Năm phát hành: 2004
 • Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 42 tập + Thuyết minh
Tây Thi Bí Sử - The Legend Xishi

Tây Thi Bí Sử

The Legend Xishi

 • Năm phát hành: 2012
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full 41 tập + Thuyết minh
Anh Hùng Tùy Đường Phần 3 - Sui Tang Yan Yi 3

Anh Hùng Tùy Đường Phần 3

Sui Tang Yan Yi 3

 • Năm phát hành: 2014
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: 56 / 77
Cung Tỏa Liên Thành - Palace 3: The Lost Daughter

Cung Tỏa Liên Thành

Palace 3: The Lost Daughter

 • Năm phát hành: 2014
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 63 Tập + Thuyết minh

Trang 1

Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm