Thể loại

Quốc gia

Ma Đạo Tranh Bá - Vampire Expert

Ma Đạo Tranh Bá

Vampire Expert

 • Năm phát hành: 1995
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Kinh Dị
 • Trạng thái: 50 / 40 + Thuyết minh
Thiên Ý - Hero's Dream

Thiên Ý

Hero's Dream

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: 16 / 36 + Vietsub + Thuyết minh
Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Oh My Emperor

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

Oh My Emperor

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hài Hước
 • Trạng thái: 22-Preview / 44 + Vietsub + Thuyết minh
Mãng Hoang Kỷ - The Legend Of Jade Sword

Mãng Hoang Kỷ

The Legend Of Jade Sword

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: 24 / 40 + Vietsub + Thuyết minh
Thủy Hử Nhí - All Men Are Brothers Kids

Thủy Hử Nhí

All Men Are Brothers Kids

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: Tập 10 + Thuyết minh
Sở Lưu Hương Tân Truyện - The Legend Of Chu Liu Xiang

Sở Lưu Hương Tân Truyện

The Legend Of Chu Liu Xiang

 • Năm phát hành: 2012
 • Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 38 tập + Thuyết minh
Manh Thê Thực Thần - Cinderella Chef

Manh Thê Thực Thần

Cinderella Chef

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tâm Lý
 • Trạng thái: Tập 30 + Vietsub + Thuyết minh
Hoàn Châu Cách Cách Phần 1 - My Fair Princess

Hoàn Châu Cách Cách Phần 1

My Fair Princess

 • Năm phát hành: 1997
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full 24 tập + Vietsub
Kiếm Ngạo Giai Nhân -

Kiếm Ngạo Giai Nhân

 • Năm phát hành: 2013
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: 22 / 38 + Vietsub
Phượng Tù Hoàng - Huang Feng Prison

Phượng Tù Hoàng

Huang Feng Prison

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 54 Tập + Vietsub + Thuyết minh
Nhất Đại Võ Thần - God Of War

Nhất Đại Võ Thần

God Of War

 • Năm phát hành: 2013
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Chiến tranh
 • Trạng thái: Full 84 tập + Thuyết minh
Hoàng Tử Vĩ Đại - Grand Prince: Paint a Picture

Hoàng Tử Vĩ Đại

Grand Prince: Paint a Picture

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Tâm Lý, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 20 tập + Vietsub + Thuyết minh
Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi - Master Of The Drunken Fist: Beggar So

Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Master Of The Drunken Fist: Beggar So

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: HD + Thuyết minh
Hồ Ly Tinh - The Extreme Fox

Hồ Ly Tinh

The Extreme Fox

 • Năm phát hành: 2014
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: HD + Thuyết minh
Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha - Assassin Glory

Vinh Quang Thích Khách - Kinh Kha

Assassin Glory

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Hậu Truyện - Ten Miles Of Peach Blossoms After Story

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Hậu Truyện

Ten Miles Of Peach Blossoms After Story

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: 15 / 20 + Vietsub
Thập Đại Kỳ Án - Shi Da Qi Yuan

Thập Đại Kỳ Án

Shi Da Qi Yuan

 • Năm phát hành: 2008
 • Thể loại: Hài Hước, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 36 tập + Thuyết minh
Nguyệt Quang Bảo Hạp - Just Another Pandora's Box

Nguyệt Quang Bảo Hạp

Just Another Pandora's Box

 • Năm phát hành: 2010
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Y Tian Du Long Ji

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Y Tian Du Long Ji

 • Năm phát hành: 2009
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 40 tập + Vietsub + Thuyết minh
Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài - Butterfly Lovers

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài

Butterfly Lovers

 • Năm phát hành: 2007
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full 41 tập
Liệt Hỏa Như Ca - Liehuo Ruge

Liệt Hỏa Như Ca

Liehuo Ruge

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Hành Động, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 52 tập + Vietsub + Thuyết minh
Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái - Qi Tian Da Sheng

Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái

Qi Tian Da Sheng

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: HD + Vietsub + Thuyết minh
Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca - The Legend Of Zu 2

Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca

The Legend Of Zu 2

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Võ Thuật, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 48 tập + Vietsub + Thuyết minh
Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc - Ruen Benjapit

Truyền Thuyết Ngũ Độc Cốc

Ruen Benjapit

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Hành Động, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 32 tập + Vietsub
Địch Thanh - The Legend Of Dik Ching

Địch Thanh

The Legend Of Dik Ching

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Tình Cảm
 • Trạng thái: Full 20 tập + Thuyết minh
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Phần 3 - Mr. Bodyguard 3

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Phần 3

Mr. Bodyguard 3

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hài Hước
 • Trạng thái: Full 12 tập + Vietsub
Ninja Đối Đầu Samurai - Mumon: The Land Of Stealth

Ninja Đối Đầu Samurai

Mumon: The Land Of Stealth

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: HD + Vietsub
Giang Sơn Mỹ Nhân - An Empress And The Warriors

Giang Sơn Mỹ Nhân

An Empress And The Warriors

 • Năm phát hành: 2008
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: HD + Vietsub + Thuyết minh
Tuyệt Sắc Khuynh Thành - Royal Romance

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Royal Romance

 • Năm phát hành: 2016
 • Thể loại: Tình Cảm, Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 54 tập + Vietsub + Thuyết minh
Phiêu Hương Kiếm Vũ - The Lost Swordship

Phiêu Hương Kiếm Vũ

The Lost Swordship

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Võ Thuật
 • Trạng thái: Full 36 tập + Vietsub + Thuyết minh
Nữ Đặc Vụ Xuyên Không - Princess The Secret Service

Nữ Đặc Vụ Xuyên Không

Princess The Secret Service

 • Năm phát hành: 2018
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang, Hành Động
 • Trạng thái: HD + Thuyết minh
Bán Yêu Khuynh Thành Phần 2 - Demon Girl Season 2

Bán Yêu Khuynh Thành Phần 2

Demon Girl Season 2

 • Năm phát hành: 2017
 • Thể loại: Dã sử - Cổ trang
 • Trạng thái: Full 21 Tập + Vietsub + Thuyết minh

Trang 1

Quay lại Xóa lịch sử tìm kiếm